Istrazivanja

Putem aparature moguće je snimiti i uočiti energetski uticaj, što neisključuje bio-hemijski, odredjenih preparata, kristala, amajlija, mesta stanovanja, uticaj drugih ljudi (njihovo prisustvo) i sličnih stvari na naš energetski sistem.
Efekti se ogledaju u promenama na auri, nivou energije tela, i promenama na centrima svesti (čakre) i to se direktno i prikazuje, u relanom vremenu, na monitoru.
Dešava se često da se ljudi iznenade kako nešto, za šta su mislili da im odgovara, u stvari ne odgovara, ili pak obratno.
Ovakva provera, naravno nema nikakve veze sa tim, koliko ste nešto platili, koliko to volite ili ste vezani za to, ili verujete u pozitivnu snagu toga. "Placebo efekat " prema našim saznanjima ima veoma kratkoročno dejstvo, osim ako se "ne zakači"za neke naše stavove, životnu filozofiju, ili kolektivna uverenja. To je logično jer mi u ono u šta verujemo - ulivamo odredjenu psihičku energiju, koja utiče pozitivno/negativno na nas onoliko dugo i stabilno, koliko smo u stanju da "proizvodimo" i "održavamo" u sebi tu emociju i raspoloženje. 
Prema tome, snimanje nam pokazuje objektivne energetske uplive tj uticaje.

 Evo jednog primera objektivnih promena pri korišćenju, u ovom slučaju držanju u ruci, preparata "360 mix (ZorbMax)"  američke firme Live Smart 365, koju distribuira naš kolegar Milan Urošević, inače Reiki Majstor. Želeo je da pre nego što krene u distribuciju ovog preparata - da proveri njegovu energetsku vrednost i uticaj.
Iako je ovo video snimak u trajanju od tri minuta, mi smo izrezali sličice, da bi bile jasnije promene.1. Poćetak snimanja bez upotrebe bilo kakvog preparata, realno stanje Osobe


2. Snimanje - držanje u ruci preparata


3. Efekti držanja u ruci i snimanja psiho-energetskih uticaja


Zaključak:

Iz svega ovoga ukratko možemo zaključiti  sledeće:
1. Promena se ogleda u ujednačavanju boje aure; na početku ona je bila "golden" ali sa primesama narandžaste na nivou emocija i izražavanja. Nakon držanja u ruci preparata boja aure se ujednačava i na svakom nivou postaje "golden" tj zlatna.
2. Promena se ogleda u parametrima centriranosti.
3. Promena se ogleda u onome sto smatramo najvažnijim a to je u veličini čakri tj energetskih centara, i njihovom radu i nivou intenziteta. Čitav sistem se "podiže" i balansira. Posebno se menja energija narandžaste (centar lične moći, kreativnosti i sl) čakre, zatim žuti centar (voljni centar), i zeleni ili srčani centar. Svi centri sada funkcionišu na iznad 55% i to na jedan poželjan način (oblik).
4. Nivo elementa metala i drveta se podižu.

5. Utiče pozitivno na bazni (crveni) centar što je veoma značajno, jer ovaj centar ukazuje na fizičko telo, a preparat i jeste namenjen u te svrhe - ojačavanje organizma.

Iako nam je gospodin Milan Urošević rekao da preparat deluje nakon 20-ak minuta nakon oralne konzumacije, na energetskom nivou je delovao relativno brzo, i "pokazao" svoj energetski uticaj.

Hvala na pažnji.